i Bolagsrätt, Fokus, Hyres- och fastighetsrätt

Regeringen har med anledning av den pågående Corona pandemin beslutat att det ska vara möjligt för hyresvärdar att få ett tillfälligt stöd om hyresvärden har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher under perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020 kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten. Stödet kan sökas av hyresvärdar från och med den 1 juli 2020.

Förutsättningarna för att erhålla stödet

 1. Hyresvärd och hyresgäst ska ha ingått avtal om hyra av lokal.
 2. Hyran ska helt eller delvis vara bestämd till ett fast belopp i kronor.
 3. Hyresavtalet ska ha ingåtts med en hyresgäst i en utsatt bransch senast den 1 mars 2020. De utsatta branscherna framgår av specificerade koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) i ”Relaterad information”, se bilaga. Hyresgästen måste rent faktiskt vara verksam i den utsatta branschen.
 4. Hyresgästen i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020.
 5. En överenskommelse ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 om rabatt på hyran för lokalen under perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020. Av överenskommelsen ska det framgå att hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats till hyresvärden under samma period. Villkoren ska i övrigt vara oförändrade.

Stödets storlek

Stöd får utgå till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig utgå med ett högre belopp än 25 procent av den tidigare fasta hyran. Har exempelvis den fasta hyran satts ned med 20 procent bär hyresvärden 10 procent och staten 10 procent av kostnaderna medan hyresgästen själv bär 80 procent av den totala hyran.  Har den fasta hyran satts ned med 75 procent bär hyresvärden 50 procent och staten 25 procent av kostnaderna medan hyresgästen själv bär 25 procent av den totala hyran.

Ansökan

Hyresvärden kan från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020 lämna in en ansökan om stöd till den länsstyrelse som gäller för aktuellt län. Stödet betalas ut i anslutning till länsstyrelsens beslut.

Nedan återfinnes de länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd.

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för stödet. Mer information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras på Boverkets hemsida inom kort.

Recommended Posts

Skriv en kommentar