Vi är vad vi heter

Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder exakt det, [...]

Att göra skillnad

INTER:s jurister har mycket gemensamt. Det mest dominerande är att alla vill känna att vi gör skillnad för våra klienter. Vi vet att varje ny klient och varje nytt ärende är unikt och måste [...]

Team INTER

Vi på INTER är ett team där alla uppskattas och respekteras. Tillsammans företräder vi våra klienters intressen. Våra medarbetare är skickliga, professionella och motiverade. Vårt dagliga värv är [...]

Our name is our mission

The essence of law is to solve disputes between parties, to guide between right and wrong, between black and white. This is why we call ourselves INTER from the Latin preposition that means just [...]

We do believe in INTERaction

INTER provides insight. At INTER, interaction with the outside world is a given. We read, attend seminars, comment on and analyze both broad terms and specifics, with a helicopter view as well as [...]

Se filmen om Advokatfirman INTER

INTER:s dagliga värv är att göra skillnad i våra klienters vardag genom att snabbt och effektivt ta fram den optimala lösningen på våra klienters privata och affärsmässiga problemställningar. I [...]

Vill du också växa?

Vårt fokus på spetskompetens uppskattas så mycket att INTER växer. Därför söker vi efter fler duktiga medarbetare. Mycket goda juridiska kunskaper är en självklarhet. Erfarenhet från advokatbyrå [...]