Avtalsjuridik

Bra avtal tryggar framtiden.

Avtalsjuridik

Grunden för i stort sett all affärsverksamhet är stabila och väl utformade avtal. Villkor som rör företagets verksamhet brukar formuleras i särskilda standardavtal. Däri skräddarsyr företaget villkoren för sin produkt eller tjänst.

Vid affärssamarbeten företag emellan är avtal extra viktiga. Detsamma gäller naturligtvis även vid förvärv eller försäljning av verksamheter. Då är avtalets utformning en väsentlig del av transaktionen. I dessa sammanhang är aktieägaravtal eller andra typer av bolagsavtal också vanliga.

INTER:s advokater har gedigen erfarenhet av att skräddarsy lösningar både vid avtalsförhandlingar och när affärsjuridiska avtal ska utformas.

Artiklar om Avtalsjuridik

Hyresavtalets form

Grundläggande krav på avtalet Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska anses vara ett hyresavtal i hyreslagens [...]

Fel i köp av fastighet

I 4 kapitlet jordabalken regleras köp av fastighet. De huvudsakliga fel som kan uppstå vid sådant köp är rättsliga fel enligt 4 kapitlet 17 § jordabalken, rådighetsfel enligt 4 kapitlet 18 § [...]