f0840268rf

Vägen till lösning går via kunskap.

Tvistelösning

Affärslivet är inte alltid en dans på rosor. Ibland kan tvister uppstå, även mellan de bästa av partners och rent av mellan vänner. Då är det viktigt att du har en jurist vid din sida som kan bedöma vilka åtgärder du måste vidta för att företagets rätt och intressen ska tillvaratas i tvisten. INTER har många års erfarenhet som ombud för företag och andra juridiska personer i förhandlingar, rättegångar och skiljeförfaranden.