Michael Berg

  Michael Berg

  Michael Berg

  Advokat, delägare

  Verksam inom: Tvistemål och processer, entreprenadjuridik
  Utbildning: Jur kand, LL.M, 1990
  Språk: Svenska och engelska
  Yrkeserfarenheter: Sollentuna tingsrätt – notarie, Svea hovrätt – fiskal, Advokatfirman Thoren & Co – advokat, Advokatfirman INTER – advokat, Attunda tingsrätt – rådman, Advokatfirman INTER – advokat och delägare
  Telefon: +46 (0)70 722 42 47
  E-post: michael.berg@inter.se
  Född: 1962

  Vilka är dina specialistkunskaper?

  ”Processföring och tvistelösning.”

  Du har en unik kompetens inom processrätt, berätta.

  ”Eftersom jag i många år har arbetat både som domare och advokat har jag fått en särskilt god inblick i vad som krävs för att driva en process framgångsrikt. Det gör att advokatfirmans klienter alltid får väl underbyggda råd för hur just deras process ska drivas med bästa möjliga resultat. Min unika kompetens inom processrätt har jag även haft stor nytta av när jag har undervisat som lärare inom Domstolsakademin samt när jag har hållit utbildningar på andra advokatfirmor.”

  När och var företräder du klienter?

  ”Såväl i domstol som i skiljenämnder. Jag har också uppdrag som medlare och skiljeman.”

  Artiklar av Michael

  Avtalspart i konkurs

  Vid en konkurs beslutar tingsrätten om att en advokat ska erhålla uppdraget som konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppdrag går i huvudsak ut på att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt [...]

  Marika WernströmPontus Meilink