i Fokus

Advokatfirman INTER har rekryterat advokaten Michael Berg som ny delägare. Michael Berg kommer närmast från Attunda tingsrätt där han varit verksam som rådman. Michael Berg påbörjade sin anställning på Advokatfirman INTER den 1 november 2014.

Michael Berg har specialiserat sig på processföring och tvistelösning. Genom en mångårig erfarenhet i domstol såväl som advokat och som domare har Michael Berg byggt upp en unik kompetens inom processrätten. Han har även undervisat som lärare inom Domstolsakademin.

Michael Berg åtar sig uppdrag att företräda klienter i domstol eller skiljenämnder. Han är också verksam som medlare och skiljeman.

Michael Berg tillträder som verksamhetschef på INTERs processavdelning.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar