VERKSAMHETSOMRÅDEN

Varje uppdrag är unikt, precis som varje klient och tvist. Lösningen på alla frågor, oavsett verksamhetsområde, vilar i samma svar - kunskap. Det är med erfarenhet du når dina mål. Kunskap är trygghet, kunskap är allt. INTER erbjuder stor juridisk erfarenhet inom olika områden. Den gemensamma faktorn för att lösa samtliga tvister stavas kompetens. Insikt är lösningen ”mellan” rätt och fel, ”mellan” människor och ”mellan” företag. Vinnande spetskompetens helt enkelt.

MEDARBETARE

Våra klienter får det viktigaste vi har, vår samlade hjärnkraft. INTER har gott om den varan. Här får du över hundra år av erfarenhet. Vår kunskap är din – från den korrekta avtalsskrivningen till den komplicerade processen i rättssalen. INTER:s advokater är specialister inom våra verksamhetsområden och INTER lever upp till sitt namn. Vi arbetar tillsammans över gränserna, mellan verksamhetsområdena. Heter vi INTER måste vi samverka. Du får mer än ett juridiskt ombud, du får ett eget dedikerat team. Vår gemensamma kraft blir din. Se vår film »

LARS-GÖRAN BERGSTRÖM

Advokat, delägare

Verksam inom: Tvistemål och processer, entreprenad- och fastighetsjuridik

Utbildning: Jur kand LL.M, 1983

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: Advokatfirman Tino Goetze 1984-1997, Ullman & Bergström Advokatbyrå 1997-2000, Advokatfirman INTER 2000-

Telefon: +46 (0)70 591 10 54

Född: 1956

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Domstolsprocesser och entreprenadjuridik . Sedan flera decennier har jag framgångsrikt företrätt privatpersoner och företag av varierande storlek i allehanda tvistemålsprocesser.”

Vari består framgången?
”Jag brinner för mitt arbete och har ett stort engagemang. Som gammal fotbollsspelare har jag dessutom drivkraften att göra skillnad – och vinna målet.”

Vad är du extra stolt över?
”Som managing partner är jag stolt över att ha bidragit till att skapa ett team av nyckelmedarbetare som både är dokumenterat skickliga individuellt inom sina specialistområden på samma gång som de är ett genuint sammansvetsat gäng som har roligt på jobbet. Det skapar resultat för våra klienter.”


ANDREAS HAGEN

Advokat, delägare

Verksam inom: Kommersiell avtalsrätt, tvistemål och processer, entreprenad- och fastighetsjuridik, varumärken och licenser, distributionsrätt, arbetsrätt

Utbildning: Jur kand, LL.M, 1989

Språk: Svenska, engelska och norska

Yrkeserfarenheter: Chefsjurist Affärsjurist Gruppen 1990-1997, Ullman & Bergström Advokatbyrå 1997-2000, Advokatfirman INTER 2000-

Telefon: +46 (0)70 714 71 96

Född: 1960

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Kommersiell avtalsrätt och kommersiella tvister.”

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter
”Jag har gedigen erfarenhet av avtalsskrivningar och har under de senaste 27 åren konstruerat en mängd olika avtalstyper. Jag har även stor erfarenhet av att föra kommersiella processer i domstol och skiljenämnder. Kombinationen avtalsskrivningar och domstolsprocesser ger mig också en utomordentligt god förståelse för hur avtal ska skrivas för att bli rätt tolkade i en domstol.”

Vilken typ av klienter har du haft genom åren?
”Jag är rådgivare och ombud framförallt för produkt- och tjänstelevererande företag men är även flitigt anlitad av branschorganisationer och andra stora aktörer inom svenskt näringsliv."


MARIKA WERNSTRÖM

Advokat, delägare

Verksam inom: Familjerätt, tvistemål och processer

Utbildning: Jur kand, LL.M, 1991

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: Advokatfirman Tino Goetze 1993-2002, Advokatfirman INTER 2002-

Telefon: +46 (0)8 796 90 70

Född: 1967

Ladda ner vCard »

Vilken är din specialistkunskap?
”Familjerätt”.

Vilka är dina huvudsakliga klienter?
”Privatpersoner – såväl vid äktenskapsskillnader och separationer i samförstånd som vid separationer som slutar i tvister vid domstol. Vanligt förekommande är tvister i domstol mellan föräldrar angående vårdnad- boende- och umgänge. Genom åren har jag också jobbat nära flera kvinnojourer och agerat målsägandebiträde i brottmålsrättegångar. Detta, samt mångårigt arbete med människor i separationer, har gett mig stor erfarenhet av att möta människor i kris och ge råd, stöd och den hjälp de behöver.”

Har du annan erfarenhet inom familjerättens område?
”Ja, jag har även lång erfarenhet av arbete med ekonomisk familjerätt, som biträde vid bodelning mellan makar, bouppteckningar, arvsskiften samt upprättande av avtal mellan makar/sambor såsom äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.”

Hur får du dina uppdrag?
”Eftersom jag varit verksam under långt tid får jag en stor del av mina klienter genom rekommendationer. INTER har också ett nära samarbete med flera av Sveriges största banker kring familjerätt.”

KRISTER AXNER

Advokat, delägare

Verksam inom: Musik- och nöjesjuridik, kommersiell avtalsrätt, tvistemål och processer

Utbildning: Universität Münster 1995 (tyska), Lunds Universitet 1996 (tyska, engelska), Universität Wien 2000 (juridik), Jur kand, LL.M, 2002

Språk: Svenska, tyska och engelska

Yrkeserfarenheter: Thiery & Ortenburger Rechtsanwälte, Wien 2002, Företagsjuristerna 2000-2001, 2003-2005, Juristfirman Axner & Larsson AB, 2005-2010, Advokatfirman INTER 2010-

Telefon: +46 (0)708 850 270

Född: 1969

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Musikjuridik och upphovsrätt. Jag är en av få advokater i Sverige som specialiserar sig på det. Det jag framför allt arbetar med är att skriva och förhandla olika typer av avtal samt hjälpa till med bolagsfrågor och skattefrågor. Jag biträder även i tvister. Sverige är som bekant en av världens störa musikländer. Då måste också jag som juridiskt ombud vara på tårna och erbjuda gedigen kunskap. Då verksamheten ofta bedrivs på en internationell nivå, krävs det även mycket goda språkkunskaper och internationell erfarenhet. Själv har jag varit verksam, på olika sätt, i musikbranschen sedan i slutet av 80-talet och pratar tyska och engelska flytande”.

Vilken typ av klienter söker din expertis?
”Framför allt artister, låtskrivare och musikproducenter men även skivbolag, musikförlag, festivalarrangörer och konsertagenturer. Det händer även att jag hjälper myndigheter, reklambyråer och multinationella företag med musikfrågor, t.ex. vid användning av musik i reklam."MICHAEL BERG

Advokat, delägare

Verksam inom: Tvistemål och processer, entreprenadjuridik

Utbildning: Jur kand, LL.M, 1990

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: Sollentuna tingsrätt – notarie, Svea hovrätt – fiskal, Advokatfirman Thoren & Co – advokat, Advokatfirman INTER – advokat, Attunda tingsrätt – rådman, Advokatfirman INTER – advokat och delägare

Telefon: +46 (0)70 722 42 47

Född: 1962

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Processföring och tvistelösning.”

Du har en unik kompetens inom processrätt, berätta.
”Eftersom jag i många år har arbetat både som domare och advokat har jag fått en särskilt god inblick i vad som krävs för att driva en process framgångsrikt. Det gör att advokatfirmans klienter alltid får väl underbyggda råd för hur just deras process ska drivas med bästa möjliga resultat. Min unika kompetens inom processrätt har jag även haft stor nytta av när jag har undervisat som lärare inom Domstolsakademin samt när jag har hållit utbildningar på andra advokatfirmor.”

När och var företräder du klienter?
”Såväl i domstol som i skiljenämnder. Jag har också uppdrag som medlare och skiljeman.”


JOHAN LINDGREN

Advokat, delägare

Verksam inom: Familjerätt, tvistemål och processer

Utbildning: Jur kand, LL.M, 2013, Umeå Universitet. Anglia Ruskin University, Cambridge 2012. Fulbright Institute for Outstanding European Students, Boston 2010

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: FN:s generalförsamling New York, Utrikesdepartementet Stockholm, Skatteverket, Lagerlöfs advokatbyrå, Advokatfirman Anita Carlsson – AAC, Advokatfirman INTER

Telefon: +46 (0)8 796 90 70

Född: 1986

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Familjerätt och domstolsprocesser.”

I vilka slags processer hjälper du dina klienter?
”Efter att ha specialiserat mig inom familjerätt, barnrätt och socialrätt företräder jag klienter i såväl vårdnadstvister som tvister om barns boende och umgänge men även i frågor om bodelning, underhållsbidrag och ekonomiska tvister med anledning av separation eller äktenskapsskillnad. Jag företräder vidare barn och vuxna i fråga om tvångsvård, sålunda ärenden avseende LVU, LVM och LPT. Som målsägandebiträde och offentlig försvarare har jag fått en helhetsbild av hur jag på bästa sätt kan tillvarata mina klienters intressen.”

Vad gör du mer i ditt arbete?
”Förutom redan uppkomna tvister bistår jag klienter med förebyggande juridik. Jag upprättar bl.a. äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev och bodelningsavtal under pågående äktenskap. Att vara advokat handlar nämligen inte bara om att vinna tvister utan även att förebygga dem.”


PONTUS MEILINK

Advokat, delägare

Verksam inom: Tvistemål och processer, offentlig upphandling, avtalsrätt, kommersiell hyresrätt, arbetsrätt

Utbildning: Jur kand, LL.M, 2005

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: Länsrätten i Örebro – notarie, Kriström Advokatbyrå - bitr jurist, Kammarrätten i Stockholm – föredragande, ICA-handlarnas förbund – bolagsjurist, Advokatfirman INTER - bitr jurist/advokat, Bemannia AB - bolagsjurist, Advokatbyrå Pontus Meilink - advokat, Advokatfirman INTER – advokat och delägare

Telefon: +46 (0)70 788 01 27

Född: 1970

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Tvistemål och processer samt offentlig upphandling.”

Du nämnde offentlig upphandling, berätta.
”Under mina år i domstol arbetade jag en hel del med ärenden angående offentlig upphandling. Offentlig upphandling har därefter varit en stor del av mina arbetsuppgifter, främst vid mitt arbete som bolagsjurist. Jag hjälper bolag med deras anbudsarbete, analys av förfrågningsmaterial samt med överprövningsärenden.”

Vad bistår du dina klienter med i övrigt?
”Jag eftersträvar att ge advokatbyråns klienter hjälp med de flesta frågor som kan uppkomma för ett medelstort företag. Det kan t.ex. vara arbetsrätt, förhandla och upprätta avtal med kunder, samarbetspartners och leverantörer. Bolagsrättsliga frågor och tvistelösning är ärenden som klienterna också får hjälp med. Genom att Advokatfirman INTER har breda gedigna kunskaper och erfarenheter så vet jag att våra klienter alltid kommer att erhålla högkvalitativ juridisk rådgivning”


FATTOUMA EL KADIRY

Redovisningsekonom

Verksam inom: Musik- och nöjesekonomi

Utbildning: IHTTI 2009

Språk: Svenska, engelska, franska, tyska och marockanska

Yrkeserfarenheter: EF Education First – Schweiz, Van Doorn GmbH – Schweiz, Advokatfirman INTER

Telefon: +46 (0)8 796 90 70

Född: 1984

Ladda ner vCard »

SIMON KARLSTRÖM

Civilekonom, Business Manager

Verksam inom: Musik- och nöjesekonomi

Utbildning: Civilekonomprogrammet, Degree of Master of Science in Business and Economics, Handelshögskolan, Umeå Universitet 2019

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: Advokatfirman INTER 2019-

Telefon: +46 (0)735 00 26 91

Född: 1990

Ladda ner vCard »

CARITA BYLUND

Advokatsekreterare

Verksam inom: Administration

Utbildning:

Språk: Svenska, engelska och tyska

Yrkeserfarenheter: Huddinge tingsrätt, Advokatfirman Tino Goetze, Advokatfirman INTER

Telefon: +46 (0)8 796 90 70

Född: 1966

Ladda ner vCard »

Vilken är din roll på INTER?
”Jag är spindeln i nätet på INTER och håller i trådarna. Jag är ofta länken mellan advokaterna och klienterna. INTER betyder ju just mellan.”

Har du erfarenhet från den juridiska världen sedan tidigare?
”Ja, genom min första anställning på tingsrätt som rotelsekreterare. Där stärktes min önskan att arbeta med människor och ”verkligheten”. Erfarenheten gav mig en god första inblick i den juridiska världen, som ju har sina speciella förutsättningar.”

Vad gillar du mest med ditt arbete?
”Jag älskar tempot och det omväxlande och allsidiga arbetet på en advokatbyrå. Här råder det, för att anspela på firmanamnet, INTER-aktion med såväl klienter som domstolar, tolkar och andra myndigheter. Den ena dagen är aldrig den andra lik.”

Har du vidareutbildat dig under din tid på INTER?
”Ja, jag har breddat mina ekonomiska kunskaper genom vidareutbildning på FEI, vilket gett mig som administratör en ännu bättre helhetsbild.”

KARRIÄR

INTER söker ständigt efter duktiga medarbetare. För att arbeta på INTER ska du ha mycket goda juridiska kunskaper. Erfarenhet från advokatbyrå, domstol eller liknande är meriterande.

OM OSS

Vi är det vi heter. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder exakt det, ”mellan”. INTER ger dig rätt råd, i rätt tid, så att du når dit du vill. Vi erbjuder kompetens inom skilda områden med en sak gemensamt - gedigen kunskap. Se vår film »

AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.

KONTAKT

Diverse

Ekonomi

Inom Sverige

Arvodeskonto Bankgiro: 5189-4913
Klientmedelskonto Bankgiro: 5188-8105
Swish nr 123 406 26 34

Från utlandet

Bankadress
Leksands Sparbank
Box 77
S-793 22 LEKSAND
SWEDEN

Swift code: SWEDSESS

Fee account no:
8187-7 4348 773-5
Iban:
SE89 8000 0818 7700 4348 7735

Client account no:
8187-7 4349 314-7
Iban:
SE47 8000 0818 7700 4349 3147

Företagsadress

Besöksadress: HQ  Saltmätargatan 5, Stockholm Postadress: Advokatfirman INTER, Box 87, 101 21 Stockholm, Sverige | tel. +46 (0)8 796 90 70 | fax. +46 (0)8 796 85 50 | epost. info@inter.se

Hitta hit