Andreas Hagen

  Andreas Hagen

  Advokat, delägare

  Verksam inom: Kommersiell avtalsrätt, tvistemål och processer, entreprenad- och fastighetsjuridik, varumärken och licenser, distributionsrätt, arbetsrätt
  Utbildning: Jur kand, LL.M, 1989
  Språk: Svenska, engelska och norska
  Yrkeserfarenheter: Chefsjurist Affärsjurist Gruppen 1990-1997, Ullman & Bergström Advokatbyrå 1997-2000, Advokatfirman INTER 2000-
  Telefon: +46 (0)70 714 71 96
  E-post: andreas.hagen@inter.se
  Född: 1960

  Ladda ner vCard »

  Vilka är dina specialistkunskaper?

  ”Kommersiell avtalsrätt och kommersiella tvister.”

  Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter

  ”Jag har gedigen erfarenhet av avtalsskrivningar och har under de senaste 27 åren konstruerat en mängd olika avtalstyper. Jag har även stor erfarenhet av att föra kommersiella processer i domstol och skiljenämnder. Kombinationen avtalsskrivningar och domstolsprocesser ger mig också en utomordentligt god förståelse för hur avtal ska skrivas för att bli rätt tolkade i en domstol.”

  Vilken typ av klienter har du haft genom åren?

  ”Jag är rådgivare och ombud framförallt för produkt- och tjänstelevererande företag men är även flitigt anlitad av branschorganisationer och andra stora aktörer inom svenskt näringsliv.”

  Artiklar av Andreas Hagen

  Företagsöverlåtelse i praktiken

  En företagsöverlåtelse är normalt av komplicerad natur. Det är därför viktigt att ha en erfaren advokatfirma som företräder dina intressen. INTER:s affärsadvokater har stor erfarenhet av att [...]

  Tvångsinlösen av aktier

  Förutsättningar för inlösen När en aktieägare i svenskt aktiebolag har ett ägande som överstiger 9/10 (90 procent) av aktierna i bolaget, har denna majoritetsaktieägare enligt bestämmelserna i 22 [...]

  Lars-Göran BergstromMarika Wernström