Entreprenadjuridik_900x450

Viktigaste byggstenen i byggbranschen?

Entreprenad- och fastighetsjuridik

INTER betyder ”mellan” och byggbranschen bygger på just det, samarbeten ”mellan” olika parter, exempelvis mellan beställare och leverantörer. Här är det viktigt att reglera alla juridiska spörsmål. Särskilt viktigt är det i komplexa byggprojekt där rättsförhållandena mellan inblandade aktörer kan vara otydliga. Du bör därför alltid konsultera en jurist som är specialist på byggbranschen. Det är med byggbranschen som med de flesta andra – den viktigaste byggstenen är kunskap. INTER har stor erfarenhet av rättsfrågor inom entreprenadrätt och anlitas därför av många företag vid tvister.

Artiklar om Entreprenadjuridik

Byggmöten och byggmötesprotokoll

Vid entreprenader där AB 04 eller ABT 06 är tillämpliga ska det hållas byggmöten. Ett byggmöte är ett regelbundet återkommande möte under entreprenadtiden mellan beställare och en eller flera [...]

Kravet på fackmässig bedömning

Diskussioner rörande omfattning av entreprenaden är inte ovanliga inom entreprenadbranschen utan snarare en del av vardagen. Vid entreprenader där AB 04 är tillämpliga förutsätts beställaren [...]