i Okategoriserade

Sedan 1979 finns en lag i Sverige som i fråga om privatpersoners namn och bild ger skydd mot utnyttjande vid kommersiell marknadsföring. Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten. Varje människa ska ha rätt att själv bestämma om den vill bli utnyttjad i reklam. Lagen är emellertid inte avsedd att skydda döda personers namn eller bild.

Det går inte att kringgå lagen genom att i stället för namnet t.ex. ange en beteckning eller ett smeknamn. Inte heller är det tillåtet att använda bilder som till utseende liknar en känd person. Om det för allmänheten framgår vem som åsyftas föreligger hinder mot att utan samtycke använda beteckningen, smeknamnet eller bilden.

För det fall att en enskild persons namn eller bild utan hans eller hennes samtycke används i reklam kan personen få ekonomiskt och ideellt skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet ska motsvara ett skäligt vederlag för att namnet eller bilden har utnyttjats. Ideellt skadestånd ska utgöra kompensation för kränkningen av den personliga integriteten. Nivåerna är inte särskilt höga, utan ligger i intervallet 50 000-100 000 kr.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar