AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.


INTER rådgivare till Hylast vid försäljning av verkstadsrörelse

2019.11.29 av Andreas Hagen

Hylast är en av Sveriges största märkesoberoende verkstäder för tunga fordon. Advokatfirman INTER har biträtt Hylast vid försäljning av bolagets verkstadsrörelse till Malte Månson Verkstäder. Genom förvärvet får Malte Månson möjligheten att expandera sin verksamhet till Stockholm. INTERs team bestod av advokaterna Andreas Hagen och Pontus Meilink.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

2018.04.23 av Andreas Hagen

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av tjänst som de tillhandahållit konsumenten. Om en sådan tvist uppstått har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska dock först kontakta advokaten för att försöka nå Läs mer…

Se filmen om Advokatfirman INTER

2018.02.07 av Andreas Hagen

INTER:s dagliga värv är att göra skillnad i våra klienters vardag genom att snabbt och effektivt ta fram den optimala lösningen på våra klienters privata och affärsmässiga problemställningar. I denna advokatfilm får du en inblick i hur vi kommer arbeta för dig och dina intressen.  

Återtagande- och äganderättsförbehåll

2017.05.04 av Andreas Hagen

Om köparen vid ett kreditköp av en vara inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp föreligger det en dröjsmålssituation. Är dröjsmålet dessutom väsentligt har säljaren rätt att häva köpet med stöd av köplagen. Vid bedömning av vad som utgör ett väsentligt dröjsmål tar man i första hand hänsyn till köpets karaktär samt om Läs mer…

Vad är en notarietjänstgöring?

2015.12.14 av Diana Biörck Eliasson

Efter avlagd jur. kand. eller juristexamen som det numera kallas- en utbildning om fyra och ett halvt år – vid någon av Sveriges universitet har man möjlighet att tjänstgöra på en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Om man tjänstgör vid en tingsrätt, s.k. allmän domstol, kommer man i kontakt med bl.a. brottmål, familjerelaterade mål och tvistemål mellan Läs mer…

Ny medarbetare – Diana Eklöw

2015.09.11 av Andreas Hagen

Advokatfirman INTER har rekryterat Diana Eklöw som ny biträdande jurist. Diana kommer närmast från tingstjänstgöring i Eksjö tingsrätt. Dessförinnan arbetade hon som bolagsjurist på American Express. Diana kommer att vara verksam inom följande av våra kärnområden: tvistelösning, avtalsrätt och entreprenadjuridik.

Skyddet för namn och bild i reklam

2015.09.05 av Michael Berg

Sedan 1979 finns en lag i Sverige som i fråga om privatpersoners namn och bild ger skydd mot utnyttjande vid kommersiell marknadsföring. Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten. Varje människa ska ha rätt att själv bestämma om den vill bli utnyttjad i reklam. Lagen är emellertid inte avsedd att skydda döda personers Läs mer…

Praktiktjänstgöring på INTER

2015.07.10 av Andreas Hagen

Vi söker dig som vill göra din praktik inom ramen för juristutbildningen hos INTER. Som praktikant kommer du att bistå INTER:s advokater och biträdande jurister med juridiska och administrativa arbetsuppgifter. Huvudsakliga praktikuppgifter är att upprätta rättsutredningar. Du kommer också vara verksam med att upprätta förslag till skrivelser, brev och avtal. Alla våra praktikanter får även Läs mer…

1 av 10