AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.


INTER håller föreläsning på Handelsbanken

2018.09.24 av Andreas Hagen

Advokaterna Johan Lindgren och Marika Wernström håller föreläsning inom familjerätt på Handelsbanken. I fokus blir det frågor runt bodelning, samboregler, särkullbarn, testamenten, framtidsfullmakt och äktenskapsförord. Datum Onsdag 14 november 2018 Tid Klockan 17.00 serveras kaffe och smörgås Föreläsning mellan 17.30-18.30 Klockan 18.30 påbörjas individuell frågestund Plats Handelsbanken Jakobsberg, Riddarplatsen 11 Anmälan Anmäl dig senast 9 Läs mer…

Advokat Marika Wernström blev bästa spelare

2018.08.28 av Andreas Hagen

Ett sextiotal jurister kämpade om vandrings-pokalen när  tävlingen ”Juristgolfen” avgjordes på Bro Hof Slott Golf Clubs Stadium course förra veckan. Marika Wernström från Advokatfirman INTER (till höger) tog hem damklassen och blev bästa spelare.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

2018.04.23 av Andreas Hagen

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av tjänst som de tillhandahållit konsumenten. Om en sådan tvist uppstått har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska dock först kontakta advokaten för att försöka nå Läs mer…

Se filmen om Advokatfirman INTER

2018.02.07 av Andreas Hagen

INTER:s dagliga värv är att göra skillnad i våra klienters vardag genom att snabbt och effektivt ta fram den optimala lösningen på våra klienters privata och affärsmässiga problemställningar. I denna advokatfilm får du en inblick i hur vi kommer arbeta för dig och dina intressen.  

Återtagande- och äganderättsförbehåll

2017.05.04 av Andreas Hagen

Om köparen vid ett kreditköp av en vara inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp föreligger det en dröjsmålssituation. Är dröjsmålet dessutom väsentligt har säljaren rätt att häva köpet med stöd av köplagen. Vid bedömning av vad som utgör ett väsentligt dröjsmål tar man i första hand hänsyn till köpets karaktär samt om Läs mer…

Vad är en notarietjänstgöring?

2015.12.14 av Diana Biörck Eliasson

Efter avlagd jur. kand. eller juristexamen som det numera kallas- en utbildning om fyra och ett halvt år – vid någon av Sveriges universitet har man möjlighet att tjänstgöra på en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Om man tjänstgör vid en tingsrätt, s.k. allmän domstol, kommer man i kontakt med bl.a. brottmål, familjerelaterade mål och tvistemål mellan Läs mer…

Ny medarbetare – Diana Eklöw

2015.09.11 av Andreas Hagen

Advokatfirman INTER har rekryterat Diana Eklöw som ny biträdande jurist. Diana kommer närmast från tingstjänstgöring i Eksjö tingsrätt. Dessförinnan arbetade hon som bolagsjurist på American Express. Diana kommer att vara verksam inom följande av våra kärnområden: tvistelösning, avtalsrätt och entreprenadjuridik.

Skyddet för namn och bild i reklam

2015.09.05 av Michael Berg

Sedan 1979 finns en lag i Sverige som i fråga om privatpersoners namn och bild ger skydd mot utnyttjande vid kommersiell marknadsföring. Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten. Varje människa ska ha rätt att själv bestämma om den vill bli utnyttjad i reklam. Lagen är emellertid inte avsedd att skydda döda personers Läs mer…

1 av 10