i Fokus

Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder exakt det, ”mellan”. INTER ger dig rätt råd, i rätt tid, så att du når dit du vill. Vi erbjuder kompetens inom skilda rättsområden med en sak gemensamt – gedigen kunskap.

Vår bas

I stället för generell juridisk kompetens har vi valt att erbjuda djup specialistkompetens inom

  1. Avtalsjuridik
  2. Entreprenadjuridik
  3. Fastighetsrelaterad juridik
  4. Tvistelösning
  5. Familjejuridik

Vår gemensamma kärnkompetens är förmågan att formulera, tolka och strida för villkor som våra klienter värdesätter högt.

Vi möter våra klienter i deras vardag. Vi förstår vad som krävs. Vi krånglar inte till det. Vi säger nej när det behövs. Vi vet att det inte är någon annan som tar notan.

Våra klienter behöver juridisk specialistkompetens såväl i den professionella sfären som i den privata. Båda sidor är lika viktiga för våra klienter och för oss.

När en tvist gått så långt att rättssalen är den bästa vägen framåt, uppskattar våra klienter att ha oss som företrädare med tanke på det goda resultatet. Vi gör skillnad.

Våra kärnvärden

Vi har kunskap, engagemang och förståelse för klientens affär och situation – allt det som behövs för att vinna det viktigaste: klientens förtroende.

Vi vänder oss till klienter, ofta företagare, som är angelägna om att använda både sin tid och sina ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Alltså uppskattar de att vi är tydliga, går direkt på sakfrågan, erbjuder snabb handläggning och en kostnadseffektiv rådgivning.

Vi tillhör landets tongivande advokater inom våra verksamhetsområden. Vi erbjuder gedigen erfarenhet och djup kunskap inom våra specialistsområden.

Vår position

En företagsam person får saker att hända, gärna snabbt och intuitivt, ofta med begränsad konsekvensanalys. Han/hon är därmed exponerad för både större möjligheter och risker än genomsnittet, varför behovet av juridisk kompetens är stort.

Genom att vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med företagsamma människor i de branscher vi valt, har vi också stor förståelse för deras agerande. Vi kan förstärka deras företagsamhet med tydliga avtal, riskminimerande rådgivning och handfasta åtgärder när utfallet inte blev det önskade. Vi är advokaterna som både företagare och privatperson alltid önskat ha vid sin sida.

Vår mission

Vårt dagliga värv är att göra skillnad i våra klienters vardag genom att snabbt och effektivt ta fram den optimala lösningen på våra klienters privata och affärsmässiga problemställningar. Vi ska förpacka och presentera lösningen på ett sådant sätt att klienten direkt förstår nyttan. Med rätt råd i rätt tid gör vi skillnad.

Vår personlighet

Befintliga och blivande klienter känner spontant att vi är nära deras verklighet, att vi hör hemma i deras värld likväl som i den juridiska världen.

För oss är det naturligt att umgås med fastighetsägare på deras villkor, entreprenörer på deras villkor, företagare och deras och fäder och mödrar på deras vis.

Vårt varumärkeslöfte

Vi utgår från att varje situation är speciell, och att varje klient vill känna sig speciell. Vi har djup juridisk kompetens inom utvalda områden. Vi har gedigen erfarenhet av våra klienters bransch, vardag och affärer och förmåga att snabbt sätta oss in i klientens aktuella situation och problemställningar.

Med denna bas levererar vi tydliga rekommendationer som har stor betydelse och gör stor skillnad, på ett situationsanpassat och effektivt sätt. Varje leverans är ett hantverk.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar