i Entreprenadjuridik, Fokus, Tvistelösning

Skanska befinner sig i konflikt med en underentreprenör om hur ett förfrågningsunderlag skall se ut och hur det skall tolkas.

Kravet på att ett förfrågningsunderlag skall vara konsekvent samordnat – dvs bl a att uppgift och föreskrift skall finnas på rätt plats – är vedertaget i byggbranschen och kommer bl a till utryck i kommentaren till AB 04 kap 1 § 2 och ABT 06 kap 1 § 2.

”Att kontraktshandlingarna kompletterar varandra är ett utryck för principen att arbete som skall omfattas av entreprenörens åtagande enbart behöver redovisas på ett ställe i kontraktshandlingarna. Förutsättning för detta är i sin tur att handlingarna är upprättade efter god sed, bl a lämpligt och konsekvent samordnade, eller – om så inte är fallet – att entreprenören i anbudsskedet i varje fall inte skall behöva missta sig på vilka arbeten som skall ingå i hans åtaganden.”

Enligt kravet på samordning har underentreprenören enligt Andreas Hagen haft fog för att utgå ifrån att alla de uppgifter som berör markarbetena återfinnes i de handlingar som i förfrågningsunderlaget delats in i fackområdet för markarbete. Det har inte ålegat underentreprenören att utanför sitt fackområde läsa förfrågningsunderlaget korsvis fram och tillbaka för att utröna vilka eventuella arbeten entreprenaden skall omfatta. Uppgifter som återfinnes på för handlingarnas systematik främmande platser skall ej ingå i underentreprenörens åtagande.

Underentreprenören företräds av advokaten Andreas Hagen.

Läs mer

Recommended Posts

Skriv en kommentar