Spetskompetens inom nöjesjuridiken

Postat av: Andreas Hagen 2010-11-10

INTER är en av de få byråer i Sverige som kan erbjuda spetskompetens inom musik- och nöjesjuridiken. Bland våra klienter återfinns såväl artister, upphovsmän, musikproducenter, författare och skådespelare som skivbolag, musikförlag, filmproduktionsbolag, managementbolag, och bokningsbolag. Vi hjälper er med alla juridiska frågor som kan vara aktuella för ett företag eller en privatperson inom musik- och nöjesbranschen. Vi tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning om avtalsfrågor, skattefrågor, bolagsfrågor etc. och hjälper er med upprättande och granskning av avtal. Vi biträder även vid avtalsförhandlingar och vid tvister.

Verksam inom detta området är Krister Axner och Andreas Hagen


PUBLICERADE ARTIKLAR

Tvångsinlösen av aktier

2020.09.24

Förutsättningar för inlösen När en aktieägare i svenskt aktiebolag har ett ägande som överstiger 9/10 (90 procent) av aktierna Läs mer...

Vilka faktorer avgör en tvist i domstol?

2020.09.23

För det fall en part förlorar en tvist vid domstol kan de ekonomiska konsekvenserna bli kännbara. Innan beslut Läs mer...

Utgångspunkterna för uppsägning av lokalhyresgäst

2020.08.22

I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för att säga upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst Läs mer...

LVU advokat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Visby, Västerås och Umeå

2020.08.22

När socialtjänsten tar ett barn med tvång har såväl föräldrarna (vårdnadshavarna) som barnet rätt till en advokat. Socialtjänsten Läs mer...

Statligt stöd vid hyresrabatt på lokalhyra

2020.06.04

Regeringen har med anledning av den pågående Corona pandemin beslutat att det ska vara möjligt för hyresvärdar att Läs mer...

Ensam eller gemensam vårdnad

2020.06.04

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska Läs mer...

Hyresvärdens svarsskyldighet vid överlåtelse

2020.04.03

Som huvudregel gäller att hyresgästen inte äger rätt att överlåta hyresrätten till en lokal utan hyresvärdens samtycke. Det Läs mer...

Överlåtelse av rörelse och lokal

2020.04.02

I en affärsidkares näringsverksamhet är det inte ovanligt att själva hyresrätten till en lokal är en av de viktigaste Läs mer...


KATEGORIER