Ny fastighetsmäklarlag

Regeringen föreslår en ny fastighetsmäklarlag som ska ersätta den nuvarande lagen från år 1995. Den nya fastighetsmäklarlagen ska, liksom 1995 års fastighetsmäklarlag, gälla för förmedling som [...]

Förbättrat skydd mot stalkning

I propositionen föreslås ändringar i reglerna om besöksförbud. Förslagen är ett led i regeringens strävanden att förbättra situationen för de personer som på olika sätt riskerar att utsättas [...]

Specialists

INTERS aim is always to be at the top when it comes to legal services. INTERS co-workers are divided into special competence groups and regularly participate in continuous professional education. [...]