Advokatfirman INTER

Välkommen till INTER

INTERS advokater är specialiserade. Vi levererar juridisk spetskompetens till kvalitetsmedvetna klienter. Våra medarbetare är skickliga, professionella och motiverade. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto större möjligheter har vi att skapa ekonomiska mervärden för dig som uppdragsgivare.

En av våra klienter säger:

Som entreprenör ställs man ständigt inför nya situationer, internt och externt. Inte sällan kräver lösningarna juridisk expertis. INTER har varit vår rådgivare under lång tid och sett verksamheten växa och utvecklas. Jag uppskattar de fördelar som kommer av att byrån känner till mitt bolag, dess historia och oss som driver företaget. Vi har en god relation och det gör att det ligger nära till hands att även anlita dem privat.”

Vad behöver du hjälp med?
Våra medarbetare arbetar dedikerat och lösningsorienterat med varje uppdrag.
Gå till våra specialistområden här.

11

 

 

 

 

  • I Fokus

  • 2014-04-02
   Uppsägning av lokalhyresgäst I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för uppsägning av lokalhyresgäst som innehar ett sk indirekt besittningsskydd.
   Det indirekta besittningsskyddet
   Det indirekta besittningsskyddet innebär att om värden säger upp avtalet för avflyttning eller villkorsändring till hyrestidens utgång så måste lokalhyresgästen flytta om parterna inte enas om nytt avtal. Hyresgästen är då enligt huvudregeln istället berättigad till ersättning av värden (se undantagen under punkt 3).
   En lokalhyresgäst erhåller ett indirekt besittningsskydd till lokalen om inte
   (i) hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd, eller
   (ii) hyresförhållandet upphör för att det är förverkat eller efter ...
   Läs mer
  • 2014-04-01
   Borgensansvarets konstruktion Allmänt om borgensbegreppet
   Att gå i borgen innebär att man påtar sig en förpliktelse gentemot en fordringsinnehavare (”Borgenären”) att betala annans (”Gäldenärens”) skuld om denne inte själv gör det. Syftet med en borgensförbindelse är att ge Borgenären en säkerhet för Gäldenärens förpliktelse. Den som går i borgen (”Borgensmannen”) blir genom sin borgensförpliktelse “medgäldenär” i förhållande till Borgenären.  Borgensmannen ansvarar med andra ord för att huvudgäldenären uppfyller sina förpliktelser.
   Om flera går i borgen gemensamt för samma förpliktelse blir de, om inte annat är avtalat, solidariskt ansvariga. Det innebär att Borgenären kan kräva vem han vill av Borgensmännen på hela det ...
   Läs mer

Copyright © 2014 Advokatfirman INTER, Saltmätargatan 5, Box 87, 101 21 Stockholm, Telefon +46 8 796 90 70, E-post info@inter.se

Produktion: Designstationen