i Okategoriserade

Den 1 juli 2011 träder den nya varumärkeslagen (SFS 2010:1877) ikraft. I lagen införs bl a nya bestämmelser om efternamn och konstnärsnamn. Därutöver tas det särskilda skyddet för egenartade titlar bort. De nya bestämmelserna kan i vissa fall leda till en annan bedömning av registrerbarheten hos sökta märken än tidigare.

Som sökande kan du begära en vilandeförklaring av ditt ärende innehållande efternamn, konstnärsnamn eller en titel. En vilandeförklaring innebär att PRV inte handlägger ditt ärende under perioden fram till dess att den nya varumärkeslagen träder ikraft. Förfarandet möjliggör att underlätta hanteringen av ansökningar som avser märken vilka innehåller ett efternamn, konstnärsnamn eller en titel.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar