i Okategoriserade

Högsta domstolen har nyligen uttalat sig om vikten av att hovrätterna är generösa när det gäller prejudikatsdispenser  – särskilt i affärstvister.

I ett beslut 2011-12-07 angående fråga om prövningstillstånd i hovrätten uttrycker Högsta domstolen, med bl a justitierådet Stefan Lindskog, följande:

”Tvister med anknytning till affärslivet förekommer förhållandevis sällan i de allmänna domstolarna. Sådana tvister får i stor utsträckning sin lösning genom att sakkunniga rådgivare biträder parterna och på grundval av det uppfattade rättsläget förhandlar fram en lösning. Uppnås ingen förlikning blir tvisten många gånger avgjord genom skiljeförfarande. Det betyder emellertid inte att det saknas behov av rättsbildning. Tvärtom är ett väl kartlagt rättsläge en viktig förutsättning för ett effektivt näringsliv. Det är därför av stor vikt att de affärstvister som når de allmänna domstolarna avgörs i en sådan ordning att möjligheten till rättsbildning inte går förlorad.”

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar