i Fokus

I-13

Våra klienter är i regel företagsamma personer som är angelägna om att använda både sin tid och sina ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Alltså uppskattar de att vi är tydliga, går direkt på sakfrågan, erbjuder snabb handläggning och en kostnadseffektiv rådgivning. En företagsam person får saker att hända, gärna snabbt och intuitivt, ofta med begränsad konsekvensanalys. Han/hon är därmed exponerad för både större möjligheter och risker än genomsnittet, varför behovet av juridisk kompetens är stort. Genom att vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med företagsamma människor i de branscher vi valt, har vi också stor förståelse för deras agerande. Vi kan förstärka deras företagsamhet med tydliga avtal, riskminimerande rådgivning och handfasta åtgärder när utfallet inte blev det önskade.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar