i Familjejuridik

De krav som ställs för att ett testamente ska kunna tillämpas när någon avlider är att originalhandlingen går att uppvisa (det kan dock finnas situationer då testamenten ändå tillämpas).  Jag tror att många kollegor i branschen, och de flesta testatorer jag träffat, håller med mig om att det vore bra om det fanns ett lagstiftat krav på att ett testamente ska registreras för att bli giltigt.

Lagstiftaren har motiverat avsaknaden av registreringskrav främst med att det ska vara enkelt att ändra sitt testamente. Detta är något som många som upprättar sitt testamente bekymrar sig över.  Vi som arbetar med arvsrätt och skriver många testamenten får ofta frågan om vi kan förvara testamentet åt våra klienter. De flesta advokatbyråer saknar denna möjlighet eftersom vi inte har utrymme för förvaringen i sig, men framförallt för att vi inte har någon möjlighet att bevaka när folk avlider.

Eftersom originalhandlingen är så viktig bör den behandlas som en värdehandling och förvaras på ett säkert ställe. Den måste också gå att hitta om man avlider utan att fel person kan hitta och förstöra handlingen. Även om bankfacket, i många fall, är en säker förvaringsplats måste nog frågan om förvaring av testamente bedömas från fall till fall idag.

Min önskan är att lagstiftaren ska införa ett krav på registrering av testamente. Jag tror att ett sådant krav skulle medföra färre tvister, stora kostnadsbesparingar och en enklare hantering av dödsbon.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar