Registrering av testamente

De krav som ställs för att ett testamente ska kunna tillämpas när någon avlider är att originalhandlingen går att uppvisa (det kan dock finnas situationer då testamenten ändå tillämpas).  Jag [...]