Registrering av testamente

De krav som ställs för att ett testamente ska kunna tillämpas när någon avlider är att originalhandlingen går att uppvisa (det kan dock finnas situationer då testamenten ändå tillämpas).  Jag [...]

Pensioner vid äktenskapsskillnad

Skillnaden i pensionsinkomst är något de flesta människor inte funderar över innan den dagen kommer då de skiljer sig och bodelning skall ske. Många känner inte till att vissa pensioner skall [...]

Gåva och förskott på arv

En fråga som vi ofta får och som ofta uppkommer när någon avlidit är hur gåvor som man givit sina barn ska behandlas. Kanske ger man bort något till ett av barnen för att man vill premiera det [...]