i Fokus

Advokatfirman INTER har den 1 juni 2012 anställt Axel Fägerhall. Axel kommer närmast från Stockholms universitet. Under sista året på juristprogrammet studerade Axel vid National University of Singapore med huvudsaklig inriktning på internationell immaterialrätt och tvistelösning. Axel kommer att förstärka INTERs avdelning för tvistemål och processföring.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar