i Okategoriserade

Länkning av artiklar anses inte utgöra ett upphovsrättsligt brott försåvida det klart och tydligt framgår att användaren förflyttas till en annan internetadress. Ett mediebevakningsföretag vinner i tingsrätten en principiell viktig seger mot fyra journalister företrädda av Svenska Journalistförbundet. 


Utredningen i målet visade enligt domstolen att mediebevakningsföretagets länkar varit sk referenslänkar, dvs länkar där det – i motsats till djuplänkning – klart och tydligt framgått att användaren förflyttas till en annan internetadress. Domstolen ansåg därmed att länkarna inte utgjort något tillgängliggörande för allmänheten av artiklarna, vare sig genom överföring till allmänheten eller på annat sätt.


Käromålet lämnades utan bifall.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar