Varumärkesregistrering i ond tro

En före detta återförsäljare av makeup-artiklar registrerade en ursprungsleverantörs oregistrerade varumärke i Sverige. Efter talan om invändning av ursprungsleverantören hävde Patent- och [...]