Frukostseminarium om juridik, musik och reklamfilm

Postat av: Andreas Hagen 2011-10-20

Advokatfirman INTER inbjuder till ett frukostseminarium där vår medarbetare Krister Axner berättar om grundläggande principer inom musikavtalsrätten och går igenom de viktigaste frågorna i samband med rättighetsförvärv och reklamproduktioner. Föreläsningen, som är kostnadsfri, riktar sig enbart till jurister. Efter föreläsningen ges möjlighet att ställa frågor och mingla med övriga deltagare.

– Användandet av musik i reklam för sina varor och tjänster blir allt vanligare och fler och fler företag ser värdet i att deras varumärken förknippas med en viss typ av musik eller en specifik artist. Samtidigt har reklamanvändning blivit en allt viktigare inkomstkälla för artister och skivbolag och priset för en reklamlicens uppgår i vissa fall till sjusiffriga belopp, säger Krister Axner.

– Det är dock sällan rättighetsförvärvaren behandlas på ett korrekt sätt. För förvärvaren, som ofta betalat stora summor för en reklamkampanj, kan det få långtgående konsekvenser. Detta särskilt med tanke på rådande avtalstolkningsprinciper inom upphovsrätten som, tillsammans med det faktum att det inte är möjligt att göra godtrosförvärv av rättigheter till musik, ger artisterna och upphovsmännen en starkare position i en avtalstvist än förvärvaren.

Krister Axner har specialiserat sig på upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt och är en av få jurister i Sverige med särskild inriktning på musikjuridik. Krister har mångårig erfarenhet av frågor i samband med musikanvändning i reklamproduktioner. Bland hans klienter återfinns såväl multinationella  företag, reklamfilmsproducenter som flera av Sveriges mest framgångsrika artister, kompositörer och textförfattare. 

ANMÄLAN:
Seminariet är redan fullbokat.


PUBLICERADE ARTIKLAR

Tvångsinlösen av aktier

2020.09.24

Förutsättningar för inlösen När en aktieägare i svenskt aktiebolag har ett ägande som överstiger 9/10 (90 procent) av aktierna Läs mer...

Vilka faktorer avgör en tvist i domstol?

2020.09.23

För det fall en part förlorar en tvist vid domstol kan de ekonomiska konsekvenserna bli kännbara. Innan beslut Läs mer...

Utgångspunkterna för uppsägning av lokalhyresgäst

2020.08.22

I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för att säga upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst Läs mer...

LVU advokat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Visby, Västerås och Umeå

2020.08.22

När socialtjänsten tar ett barn med tvång har såväl föräldrarna (vårdnadshavarna) som barnet rätt till en advokat. Socialtjänsten Läs mer...

Statligt stöd vid hyresrabatt på lokalhyra

2020.06.04

Regeringen har med anledning av den pågående Corona pandemin beslutat att det ska vara möjligt för hyresvärdar att Läs mer...

Ensam eller gemensam vårdnad

2020.06.04

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska Läs mer...

Hyresvärdens svarsskyldighet vid överlåtelse

2020.04.03

Som huvudregel gäller att hyresgästen inte äger rätt att överlåta hyresrätten till en lokal utan hyresvärdens samtycke. Det Läs mer...

Överlåtelse av rörelse och lokal

2020.04.02

I en affärsidkares näringsverksamhet är det inte ovanligt att själva hyresrätten till en lokal är en av de viktigaste Läs mer...


KATEGORIER