i Okategoriserade

Lucky Lukes häst Jolly Jumper anses vara ett konstnärligt verk med upphovsrättsligt skydd. Hästens namn är emellertid i sig inte ett konstnärligt verk.  Patent- och registreringsverket, PRV, avslår Lucky Luke Licensings invändning mot det registrerade varumärket Jolly Jumper.


Lucky Luke Licensing S.A. innehar upphovsrättigheterna till seriefiguren Lucky Luke och de i serien förekommande bifigurerna, bland annat Lucky Lukes trogne häst och ständige följeslagare Jolly Jumper.


Lucky Luke Licensing har invänt mot det registrerade varumärket JOLLY JUMPER, som innehas av ett Boråsföretag. Märket avser hästtillbehör, ridhjälmar och kläder i klasser 6, 9, 18 och 25.


Lucky Luke Licensing anser att varumärket utgör ett försök att snylta på seriefiguren Jolly Jumpers berömdhet och goodwill. Det yrkade därför att registreringen skulle hävas.


Av 14 § första stycket 5 p varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster.


Inledningsvis noterade PRV att det i ärendet inte hade förebragts något som visar att Jolly Jumper utgjorde just en titel på ett verk eller är ägnat att uppfattas som en sådan titel. Att seriefiguren Jolly Jumper utgör ett konstnärligt verk torde stå utom allt tvivel. I förevarande fall är det emellertid fråga om huruvida namnet Jolly Jumper i sig får sägas vara ett konstnärligt verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Jolly Jumper kan emellertid inte anses utgöra en sådan produkt av andligt arbete att namnet i sig kan betraktas som ett sådant konstnärligt verk vilket åtnjuter skydd under aktuellt lagrum. Vad gäller Lucky Luke Licensings påstådda inarbetade känneteckensrätt till Jolly Jumper saknas det enligt PRV anledning att närmare utröna huruvida sådan rätt konstituerats redan innan ansökan om aktuellt varumärke lämnades in.


PRV avslår invändningen med stöd av 21 § 2 st. varumärkeslagen (1960:644).


Ombud för Boråsföretaget var advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman INTER.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar