i Tvistelösning

Fram till 2001 kunde advokaters klienter få advokaträkningar prövade genom ett särskilt skiljeförfarande som Advokatsamfundet ordnade. Denna möjlighet upphörde emellertid därefter och man blev hänvisad till att låta domstol pröva saken om man inte kunde lösa den i godo.

Den 11 januari 2016 godkände Kammarkollegiet Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Genom konsumenttvistnämnden (som bygger på ett EU-direktiv) ska konsumenter få tillgång till ett enkelt, billigt och snabbt sätt att pröva tvister med advokater om exempelvis arvoden. Ansökningsavgiften för prövning hos konsumenttvistnämnden blir 100 kronor och enligt huvudregeln ska en tvist avgöras inom 90 dagar från det att ärendet är färdigt för beslut. Advokater är skyldig att medverka till att tvisten kan prövas hos konsumenttvistnämnden. Vidare är nämndens beslut bindande för advokaten.

 

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar