i Okategoriserade

Enligt svensk rätt är det möjligt för artister och idrottsmän att ”sätta sig på ett bolag”. Att man ”sätter sig på ett bolag ”innebär i korta drag att man låter ett bolag beskatta inkomster av ens personliga arbetsinsatser. I stället för att inkomster från t.ex. artistframträdanden eller idrottstävlingar beskattas hos artisten eller idrottsmannen personligen (med kommunal och statlig inkomstskatt), beskattas inkomsterna i ett bolag (med bolagsskatt).

Det är dock inte alla rättsordningar som har samma syn på artisters och idrottsmäns möjligheter att låta beskatta sina inkomster i bolag som den svenska. I länder som USA, England och Australien räknas t.ex. artisters och idrottsmäns inkomster alltid som personliga inkomster i skattemässigt hänseende. Detta orsakar problem för svenska artister och idrottsmän som bedriver sin verksamhet i bolagsform i Sverige, men har inkomster från personliga aktiviteter i t.ex. USA. Detta eftersom inkomsterna beskattas såväl i USA som i Sverige, dvs. är föremål för dubbelbeskattning. Visserligen har artisten och idrottsmannen i grund och botten rätt till avräkning av den utländska skatten i Sverige. Rätten till avräkning förutsätter dock, enligt Skatteverkets tolkning, att det föreligger identitet mellan skattesubjekten för den utländska och den svenska skatten. Den person som betalar skatt i utlandet måste sålunda vara samma som den person som betalar skatt i Sverige. Så är inte fallet då en idrottsman eller artist har satt sig på ett svenskt aktiebolag. Skattesubjektet i USA är då idrottsmannen personligen mellan skattesubjektet i Sverige är idrottsmannens bolag. Avräkning av den utländska skatten skall då, enligt Skatteverket, inte medges i Sverige. Idrottsmannen eller artisten får då antingen finna sig i att betala skatt två gånger för samma inkomst eller hänge sig åt krångliga och ofördelaktiga skatteupplägg.

Ovanstående situation kan dock vara ett minne blott om Kammarrätten i Göteborgs dom av den 2012-01-10 i mål nr. 719-11 skulle stå sig i Högsta Förvaltningsdomstolen, dit Skatteverket överklagat domen.

Målet som var föremål för Kammarrättens prövning gällde en svensk golfspelare som haft tävlingsinkomster från tävlingar organiserade av LPGA-touren i USA. Tävlingsinkomsterna hade golfspelaren låtit beskatta i ett av golfspelaren ägt svenskt bolag. I målet var ostridigt att golfspelarens svenska bolag var rätt skattesubjekt för inkomsterna. Skattesubjektet för inkomsterna i USA var golfspelaren personligen. Kammarrätten beslöt dock, trots detta, att medge avräkning av den personliga amerikanska skatten i det svenska bolaget. Detta eftersom Kammarrätten ansåg att det fanns ett sådant samband mellan den amerikanska beskattningen av golfspelaren och beskattningen av bolaget i Sverige att avräkning borde medges.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar