Ogiltiga samboavtal

I takt med att allt fler par lever som sambor uppkommer också allt oftare frågan om och hur man ska upprätta ett s.k. samboavtal. Ett samboavtal är, något förenklat, motsvarigheten till ett [...]

Absolut vittnesplikt

Frågan om vittnesplikten aktualiseras oftast inför en kommande huvudförhandling men det har även hänt att personer som av någon anledning funderar på att göra en polisanmälan har ringt och undrat [...]