Ogiltiga samboavtal

I takt med att allt fler par lever som sambor uppkommer också allt oftare frågan om och hur man ska upprätta ett s.k. samboavtal. Ett samboavtal är, något förenklat, motsvarigheten till ett [...]

Äktenskap tryggar inte alltid

Trots att det i dag lämnas mycket information i tidskrifter och på nätet kring den juridiska innebörden av att ingå äktenskap står det ändå klart att det inte är alltför ovanligt att parter lever [...]