Domstolarna avgör fler mål

Målavverkningen inom Sveriges Domstolar ökade under 2010. Sammanlagt avgjordes drygt 7000 fler mål än under föregående år. Den största ökningen står landets tingsrätter för. Samtidigt ökade också [...]