i Okategoriserade

Genom att ställa krav som begränsar möjligheten att använda sig av filialer i valfrihetssystemet Hälsoval Dalarna, har Landstinget Dalarna brutit mot lagen om valfrihetssystem. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

Konkurrensverket menar att landstingets villkor har missgynnat de vårdcentraler som önskat öppna nya filialer. Enligt beslutet har landstinget brutit mot principerna om likabehandling och proportionalitet samt principen om öppenhet.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar