i Okategoriserade

Målavverkningen inom Sveriges Domstolar ökade under 2010. Sammanlagt avgjordes drygt 7000 fler mål än under föregående år. Den största ökningen står landets tingsrätter för. Samtidigt ökade också det totala antalet inkomna mål med 11 000.

Under 2010 avverkade Sveriges Domstolar 370 635 mål. Motsvarande siffra för 2009 var 363 221 mål. Tingsrätterna stod för den största ökningen när det gäller målavverkning, där avverkades knappt 7 procent fler mål än under 2009. Målavverkningen ökade även vid hovrätterna och Högsta domstolen.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar