i Familjejuridik

Advokatfirman INTER hjälper på en daglig basis till med att upprätta testamenten. Ett testamente reglerar vad det är som händer med ens kvarlåtenskap när man går bort. Min uppfattning är att det finns god anledning för föräldrar med unga barn att fundera på frågan om vad som skulle hända med deras barn om båda föräldrarna skulle gå bort, innan barnet hunnit fylla 18 år.

När föräldrar, till barn som är omyndiga, får hjälp med att upprätta testamente är det vanligt att föräldrar vill reglera vad som ska hända med egendomen som barnet ärver efter föräldrarna. För det fall ett barn är under 18 år vid båda föräldrarnas frånfälle går det i ett testamente att föreskriva vem som ska ha ansvaret för den egendom barnet ärver från sina föräldrar.

Enligt svensk rätt finns det en möjlighet att utse en särskild förvaltare, att förvalta ett omyndigt barns egendom när en förälder avlider. En förutsättning för att särskild förvaltning ska kunna anordnas är att barnet får egendomen genom gåva, arv, testamente eller via ett förmånstagarförordnande. Om man upprättar ett testamente med föreskrift om särskild förvaltning är det möjligt att utforma ett krav på att den särskilda förvaltningen ska ske fram till dess att barnet är äldre än 18 år. Min erfarenhet är att många föräldrar väljer en ålder mellan 20-25 år för barnet att utfå sitt arv från föräldern, istället för vid 18 års ålder. Detta innebär att den särskilda förvaltningen fortsätter efter det att barnet fyllt 18 år fram till önskad ålder.

Om man funderar på att utse en särskild förvaltare att ta hand om förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i ekonomiska frågor är det viktigt att man noga överväger vem man ska utse. Mitt råd är att välja en person som man känner ett stort förtroende för samt en person som anser kan hantera barnets pengar på bästa sätt. Det är viktigt att ha i åtanke att den särskilda förvaltningen inte står under tillsyn av överförmyndaren. Det finns inte några regler för hur den särskilda förvaltningen ska skötas, vilket gör det ännu viktigare att man utser rätt person för uppdraget. Man skat tala med, informera och få ett godkännande från den tilltänkte särskilda förvaltaren innan man utser denne genom en föreskrift i ett testamente.

I ett testamente kan man föreskriva på vilket sätt förvaltningen ska skötas. Man kan också lämna tydliga direktiv och uppmaningar om vad barnets egendom får användas till.

Om du vill ha hjälp med ett förordnade av särskild förvaltare eller om du har ytterligare frågor om vad särskild förvaltning innebär är du välkommen att kontakta Advokatfirman INTER.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar