Kravet på fackmässig bedömning

Diskussioner rörande omfattning av entreprenaden är inte ovanliga inom entreprenadbranschen utan snarare en del av vardagen. Vid entreprenader där AB 04 är tillämpliga förutsätts beställaren [...]