II-1

Correct agreements safeguard the future.

Contract Law

The foundation for just about every business venture is solid agreements. Terms and conditions regarding the everyday business of a company is usually formulated in standard agreements in which the company tailors the terms and conditions for its particular product or service.

Contracts are particularly important in business relationships between companies. The same is obviously true when it comes to acquisitions or divestments of businesses when the manner in which the contract is formulated becomes a significant part of the transaction. In these circumstances, shareholders’ agreements or other types of partnership agreements are common. INTER tailor solutions to assist both when negotiating a deal and when legal documents are to be drawn up.

Latest Articles

Vi är vad vi heter

Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder exakt det, [...]

Hyresavtalets form

Grundläggande krav på avtalet Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska anses vara ett hyresavtal i hyreslagens [...]

Överlåtelse av rörelse och lokal

I en affärsidkares näringsverksamhet är det inte ovanligt att själva hyresrätten till en lokal är en av de viktigaste tillgångarna i rörelsen. Om rörelsen ska överlåtas till en köpare är det ofta [...]