IMA116701

The most private requires trust

Family law

At some point in our lives, we can end up in a situation when we need assistance in the area that we hold nearest – the family. It could be in connection with a marriage, as regards prenuptial agreements or wills, a divorce, separation or custody disputes. Disputes within family law often evoke strong feelings and can, in addition, have a very profound effect on private finances. That is why it is vitally important to have confidence in your legal representative. A confidence that comes with an important core – knowledge. INTER have solicitors with in-depth expertise, specialising only in the area of family law.

Latest Articles

Vi är vad vi heter

Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder exakt det, [...]

Hyresavtalets form

Grundläggande krav på avtalet Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska anses vara ett hyresavtal i hyreslagens [...]

Överlåtelse av rörelse och lokal

I en affärsidkares näringsverksamhet är det inte ovanligt att själva hyresrätten till en lokal är en av de viktigaste tillgångarna i rörelsen. Om rörelsen ska överlåtas till en köpare är det ofta [...]