Entreprenadjuridik_900x450

The most important building block in the property industry?

Construction and property law

INTER means ”between” and this is exactly what the property industry is built upon, cooperation ”between” various parties, between property owners and construction companies. In this area, proper attention to legal matters is vital. This is particularly evident in complex construction projects where the legal standing between the involved parties can often be obfuscated. That is why you should always consult with a solicitor that specialises in the area. It is the same with the construction business as with any other industry – the most important building block is knowledge, INTER holds in-depth experience within construction law and are often retained when disputes arise.

Latest Articles

Vi är vad vi heter

Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder exakt det, [...]

Hyresavtalets form

Grundläggande krav på avtalet Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska anses vara ett hyresavtal i hyreslagens [...]

Överlåtelse av rörelse och lokal

I en affärsidkares näringsverksamhet är det inte ovanligt att själva hyresrätten till en lokal är en av de viktigaste tillgångarna i rörelsen. Om rörelsen ska överlåtas till en köpare är det ofta [...]