Du får ett helt team. Våra klienter får det viktigaste vi har, vår samlade hjärnkraft. INTER har gott om den varan. Här får du över hundra år av erfarenhet. Vår kunskap är din – från den enkla avtalsskrivningen till den svåra processen i rättssalen. Även om våra advokater verkar inom olika områden lever INTER upp till sitt namn. Vi arbetar över gränserna, mellan verksamhetsområdena. Heter vi INTER måste vi samverka. Du får mer än ett juridiskt ombud, du får ett dedikerat team. Vår gemensamma kraft är din.