Våra klienter får det viktigaste vi har, vår samlade hjärnkraft. INTER har gott om den varan. Här får du över hundra år av erfarenhet. Vår kunskap är din – från den korrekta avtalsskrivningen till den komplicerade processen i rättssalen. INTER:s advokater är specialister inom våra verksamhetsområden och INTER lever upp till sitt namn. Vi arbetar tillsammans över gränserna, mellan verksamhetsområdena. Heter vi INTER måste vi samverka. Du får mer än ett juridiskt ombud, du får ett eget dedikerat team. Vår gemensamma kraft blir din. Se vår film »