i Okategoriserade

Från den 1 juli 2010 skall advokaters skyldighet att vittna bara gälla i mål om brott som kan ge fängelse i två år eller hårdare straff. Den nya regeln innebär en ändring tillbaka till vad som gällde före 1998. Då utvidgades skyldigheten att vittna för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och ändringen kom oavsiktligt också att gälla för advokater.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar