Johan Lindgren

  Johan Lindgren

  Johan Lindgren

  Advokat, delägare

  Verksam inom: Familjerätt, brottmål, tvistemål och processer
  Utbildning: Jur kand, LL.M, 2013, Umeå Universitet. Anglia Ruskin University, Cambridge 2012. Fulbright Institute for Outstanding European Students, Boston 2010
  Språk: Svenska och engelska
  Yrkeserfarenheter: FN:s generalförsamling New York, Utrikesdepartementet Stockholm, Skatteverket, Lagerlöfs advokatbyrå, Advokatfirman Anita Carlsson – AAC, Advokatfirman INTER
  Pågående uppdrag: Expert, justitiedepartementets utredning ”En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla”. Suppleant styrelsen Sveriges Advokatsamfund Stockholmsavdelningen.

  Telefon: +46 (0)8 796 90 70
  E-post: johan.lindgren@inter.se
  LinkedIn: linkedin.com/in/advokatjohanlindgren/
  Född: 1986

  Vilka är dina specialistkunskaper?

  ”Familjerätt, brottmål och domstolsprocesser.”

  I vilka slags processer hjälper du dina klienter?

  ”Efter att ha specialiserat mig inom familjerätt, barnrätt och socialrätt företräder jag klienter i såväl vårdnadstvister som tvister om barns boende och umgänge men även i frågor om bodelning, underhållsbidrag och ekonomiska tvister med anledning av separation eller äktenskapsskillnad. Jag företräder vidare barn och vuxna i fråga om tvångsvård, sålunda ärenden avseende LVU, LVM och LPT. Som målsägandebiträde och offentlig försvarare har jag fått en helhetsbild av hur jag på bästa sätt kan tillvarata mina klienters intressen.”

  Vad gör du mer i ditt arbete?

  ”Förutom redan uppkomna tvister bistår jag klienter med förebyggande juridik. Jag upprättar bl.a. äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev och bodelningsavtal under pågående äktenskap. Att vara advokat handlar nämligen inte bara om att vinna tvister utan även att förebygga dem.”

  Artiklar av Johan

  Ensam eller gemensam vårdnad

  Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska utöva ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Om föräldrarna inte kan [...]

  Michael BergPontus Meilink