f0840268rf

The road to Solution is reached via Knowledge

Dispute resolution

Being in business is not always plain sailing. Disputes can arise between the most affable partners, and even friends. That is when it is important to have a solicitor by your side who can properly judge which actions need to be taken to protect the business’ rights and interests. INTER possess many years of experience acting on behalf of companies and other legal entities in negotiations, court cases and arbitrations.

Latest Articles

Vi är vad vi heter

Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder exakt det, [...]

Hyresavtalets form

Grundläggande krav på avtalet Enligt kapitel 12 i jordabalken, populärt kallat hyreslagen, ställs vissa grundläggande krav på avtalet för att det ska anses vara ett hyresavtal i hyreslagens [...]

Överlåtelse av rörelse och lokal

I en affärsidkares näringsverksamhet är det inte ovanligt att själva hyresrätten till en lokal är en av de viktigaste tillgångarna i rörelsen. Om rörelsen ska överlåtas till en köpare är det ofta [...]