MICHAEL BERG

Advokat, delägare

Verksam inom: Tvistemål och processer, entreprenadjuridik

Utbildning: Jur kand, LL.M, 1990

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: Sollentuna tingsrätt – notarie, Svea hovrätt – fiskal, Advokatfirman Thoren & Co – advokat, Advokatfirman INTER – advokat, Attunda tingsrätt – rådman, Advokatfirman INTER – advokat och delägare

Telefon: +46 (0)70 722 42 47

Född: 1962

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Processföring och tvistelösning.”

Du har en unik kompetens inom processrätt, berätta.
”Eftersom jag i många år har arbetat både som domare och advokat har jag fått en särskilt god inblick i vad som krävs för att driva en process framgångsrikt. Det gör att advokatfirmans klienter alltid får väl underbyggda råd för hur just deras process ska drivas med bästa möjliga resultat. Min unika kompetens inom processrätt har jag även haft stor nytta av när jag har undervisat som lärare inom Domstolsakademin samt när jag har hållit utbildningar på andra advokatfirmor.”

När och var företräder du klienter?
”Såväl i domstol som i skiljenämnder. Jag har också uppdrag som medlare och skiljeman.”