MARIKA WERNSTRÖM

Advokat, delägare

Verksam inom: Familjerätt, tvistemål och processer

Utbildning: Jur kand, LL.M, 1991

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: Advokatfirman Tino Goetze 1993-2002, Advokatfirman INTER 2002-

Telefon: +46 (0)8 796 90 70

Född: 1967

Ladda ner vCard »

Vilken är din specialistkunskap?
”Familjerätt”.

Vilka är dina huvudsakliga klienter?
”Privatpersoner – såväl vid äktenskapsskillnader och separationer i samförstånd som vid separationer som slutar i tvister vid domstol. Vanligt förekommande är tvister i domstol mellan föräldrar angående vårdnad- boende- och umgänge. Genom åren har jag också jobbat nära flera kvinnojourer och agerat målsägandebiträde i brottmålsrättegångar. Detta, samt mångårigt arbete med människor i separationer, har gett mig stor erfarenhet av att möta människor i kris och ge råd, stöd och den hjälp de behöver.”

Har du annan erfarenhet inom familjerättens område?
”Ja, jag har även lång erfarenhet av arbete med ekonomisk familjerätt, som biträde vid bodelning mellan makar, bouppteckningar, arvsskiften samt upprättande av avtal mellan makar/sambor såsom äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.”

Hur får du dina uppdrag?
”Eftersom jag varit verksam under långt tid får jag en stor del av mina klienter genom rekommendationer. INTER har också ett nära samarbete med flera av Sveriges största banker kring familjerätt.”