JOHAN LINDGREN

Advokat, delägare

Verksam inom: Familjerätt, tvistemål och processer

Utbildning: Jur kand, LL.M, 2013, Umeå Universitet. Anglia Ruskin University, Cambridge 2012. Fulbright Institute for Outstanding European Students, Boston 2010

Språk: Svenska och engelska

Yrkeserfarenheter: FN:s generalförsamling New York, Utrikesdepartementet Stockholm, Skatteverket, Lagerlöfs advokatbyrå, Advokatfirman Anita Carlsson – AAC, Advokatfirman INTER

Telefon: +46 (0)8 796 90 70

Född: 1986

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Familjerätt och domstolsprocesser.”

I vilka slags processer hjälper du dina klienter?
”Efter att ha specialiserat mig inom familjerätt, barnrätt och socialrätt företräder jag klienter i såväl vårdnadstvister som tvister om barns boende och umgänge men även i frågor om bodelning, underhållsbidrag och ekonomiska tvister med anledning av separation eller äktenskapsskillnad. Jag företräder vidare barn och vuxna i fråga om tvångsvård, sålunda ärenden avseende LVU, LVM och LPT. Som målsägandebiträde och offentlig försvarare har jag fått en helhetsbild av hur jag på bästa sätt kan tillvarata mina klienters intressen.”

Vad gör du mer i ditt arbete?
”Förutom redan uppkomna tvister bistår jag klienter med förebyggande juridik. Jag upprättar bl.a. äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev och bodelningsavtal under pågående äktenskap. Att vara advokat handlar nämligen inte bara om att vinna tvister utan även att förebygga dem.”