ANDREAS HAGEN

Advokat, delägare

Verksam inom: Kommersiell avtalsrätt, tvistemål och processer, entreprenad- och fastighetsjuridik, varumärken och licenser, distributionsrätt, arbetsrätt

Utbildning: Jur kand, LL.M, 1989

Språk: Svenska, engelska och norska

Yrkeserfarenheter: Chefsjurist Affärsjurist Gruppen 1990-1997, Ullman & Bergström Advokatbyrå 1997-2000, Advokatfirman INTER 2000-

Telefon: +46 (0)70 714 71 96

Född: 1960

Ladda ner vCard »

Vilka är dina specialistkunskaper?
”Kommersiell avtalsrätt och kommersiella tvister.”

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter
”Jag har gedigen erfarenhet av avtalsskrivningar och har under de senaste 27 åren konstruerat en mängd olika avtalstyper. Jag har även stor erfarenhet av att föra kommersiella processer i domstol och skiljenämnder. Kombinationen avtalsskrivningar och domstolsprocesser ger mig också en utomordentligt god förståelse för hur avtal ska skrivas för att bli rätt tolkade i en domstol.”

Vilken typ av klienter har du haft genom åren?
”Jag är rådgivare och ombud framförallt för produkt- och tjänstelevererande företag men är även flitigt anlitad av branschorganisationer och andra stora aktörer inom svenskt näringsliv."