i Fokus

Sjukgymnasterna begärde överprövning i förvaltningsrätten av Västerbottens läns landsting beslut att inte teckna samverkansavtal med dem.

Förvaltningsrätten ansåg det klarlagt att sjukgymnasterna varken har eller kan få rätt till offentlig ersättning för sina hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (”LOV”). Härmed följer enligt förvaltningsrätten att Västerbottens läns landsting agerat i strid mot bestämmelsen i 5 e § första stycket 3. lagen (1993:1652) om ersättning
för sjukgymnastik  (”LOS”) när landstinget vägrat att teckna samverkans avtal med sjukgymnasterna  med hänvisning till valfrihetssystemet Hälsoval Västerbotten.

Med hänsyn till att sjukgymnasterna har lämnat de anbud som har erbjudit högst pris för verksamheten måste de anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av Landstingets agerande. Förvaltningsrätten beslutade att förfarandet om ersättningsetablering inte får avslutas förrän Landstinget gjort en ny prövning av anbuden.

Västerbottens läns landsting har överklagat till Kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen utan att få prövningstillstånd.

Sjukgymnasterna företräddes av Advokaten Andreas Hagen på Advokatfirman INTER.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar