AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.


Maskinentreprenörerna (ME) gör stor satsning på juridisk rådgivning

2013.08.19 av Andreas Hagen

Som ett led i Maskinentreprenörernas satsning på kvalificerad rådgivning har Maskinentreprenörerna tecknat samarbetsavtal med Advokatfirman INTER. Härigenom kommer medlemsföretagen inom ramen för medlemskapet få tillgång till en utökad kompetens och hög tillgänglighet när det gäller den entreprenadjuridiska rådgivningen. Carl Johan Törnros, som även framöver ansvarar för kontakterna med Maskinentreprenörernas medlemmar, är mycket nöjd med det Läs mer…

Entreprenadjuristen Carl Johan Törnros börjar på INTER

2013.06.17 av Andreas Hagen

Advokatfirman INTER har rekryterat entreprenadjuristen Carl Johan Törnros. Han har under flera år varit verksam som entreprenadjurist hos bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna. Carl Johan påbörjar sin anställning den 1 augusti 2013 och kommer att förstärka Advokatfirman INTER:s kompetensgrupp för entreprenadjuridik.

Preskription inom entreprenadförhållande

2012.04.24 av Lars-Göran Bergström

Denna artikel rör några noteringar avseende preskriptionstid, d.v.s. tidsfristen för upphörande av rätt till betalning, som gäller för en fordran inom ett entreprenadförhållande. Den generella preskriptionstiden är enligt preskriptionslagen tio år. Förenklat innebär detta att man senast inom tio år från det att fordran tillkom måste framställa krav på betalning eller på annat sätt göra Läs mer…

Underentreprenör tar Skanska till domstol

2011.11.16 av Andreas Hagen

Skanska befinner sig i konflikt med en underentreprenör om hur ett förfrågningsunderlag skall se ut och hur det skall tolkas. Kravet på att ett förfrågningsunderlag skall vara konsekvent samordnat – dvs bl a att uppgift och föreskrift skall finnas på rätt plats – är vedertaget i byggbranschen och kommer bl a till utryck i kommentaren Läs mer…

Är AB 04 utan vidare avtalsinnehåll?

2008.08.27 av Andreas Hagen

I AB 04, och dess föregångare, finns bestämmelser som avviker från exempelvis avtalslagen och köplagen. Det är inte ovanligt att AB-bestämmelserna åberopas av en part i ett entreprenadavtal, även fast avtalet inte hänvisar till dem. Frågan är då om AB-bestämmelserna skall vara tillämpliga mellan parterna. I många entreprenadavtal saknas en sk referensklausul, dvs bestämmelse i Läs mer…

Spännande kabeljuridik

2008.04.21 av Andreas Hagen

Skada på elkabel kan uppkomma i samband med maskinarbeten. De personer som är beroende av ström är ofta benägna att framföra skadeståndsanspråk på grund av strömavbrott. Det kan i dessa sammanhang vara av intresse att bedöma vilka som har rätt till ersättning. Av skadeståndslagen framgår inte vilken krets av skadelidande som är berättigad till ersättning Läs mer…

2 av 2